Services

Services

Inside cleaning of truck tanks:
•tank kontenerów,
•silos,
•refrigeration tracks,
•isotherms,
•outside cleaning of trucks,
•containers 1000l
Specialist desinfection after foodstuffs and chemical products.

Regulamin

•kierowcy przed wjazdem na myjnię muszą się zarejestrować w biurze u pracownika myjni cystern,
•należy pokazać dokument przewozywy CMR pracownikowi myjni,
•kierowcy są zobowiązani do przestrzegania poleceń pracownika myjni
•zabrania się palenia w biurze, a także wewnątrz pomieszczeń myjni cystern,
•palenie dozwolone jest w miejscach oznaczonych jako strefa dla palących,
•kierowcy powinni przestrzegać ograniczenia prędkości 10 km / h podczas wjazdu do obiektu,
•kierowcy muszą zabezpieczyć pojazd przed ruchem po wjechaniu na myjnię,
•kierowcy zobowiązani są pozostać w biurze podczas całego procesu mycia,
•kierowcy muszą być ostrożni podczas chodzenia, aby uniknąć poślizgnięcia się,
•kierowcy muszą przestrzegać kierunku ruchu i parkować zgodnie ze znakami drogowymi,
•kierowcy muszą wyłączyć wszelkie urządzenia chłodzące,
•kierowcy zobowiązani są do zamknięcia kabiny po opuszczeniu pojazdu.

Jak pracujemy

(C) 2022 Copyright Tank wash trading company. All rights reserved. Design: Agencja Reklamowa ROXART