Služby

Služby

Čistenie chemických a potravinových nádrží::
•kontajnerové,
•nádrže silá,
•chladírny ,
•isotherms,
•umývanie z vonku nákladných automobilov,
•kontajnery IBC 1000l.
Špecializovaná dezinfekcia chemických a potravinových nádrží.

Predpisy

•Vodič pred vjazdom do priestorov auto umyvárne je povinný zaregistrovať sa u pracovníka čistiacej stanice v kancelárii.,
•Odovzdá pracovníkovi čist. s. CMR,
•Vodič vozidla je povinný riadiť sa pokynmi obsluhy čist. stanice,
•Vodič rešpektuje prísny zákaz fajčenia v kancelárii ako aj v priestoroch auto umyvárne,
•a fajčí len na vyhradenom mieste označeným zóna fajčenia,
•Vodič je povinný dodržiavať pri vjazde do čist. stanice najvyššiu dovolenú rýchlosť 10km/hod,
•Vodič je povinný po vjazde do čistiacej stanice motorové vozidlo zabezpečiť proti pohybuę,
•Vodič je povinný po zaparkovaní do čistiacej stanice motorové vozidlo opustiť a zotrvať počas doby čistenia v kancelárii,
•Pri chôdzi je vodič povinný dbať vyššej opatrnosti a tým zabrániť šmyknutiu,
•Vodič je povinný dodržovať smer jazdy a spôsob jazdy a parkovať podľa dopravného značenia,
•Vodič je povinný vypnúť chladiace agregáty,
•kierowcy zobowiązani są do zamknięcia kabiny po opuszczeniu pojazdu.

Ako pracujeme

SK flag

(C) 2022 Copyright Firma Handlowa tank wash. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: Agencja Reklamowa ROXART