Predpisy

Predpisy

  • Vodič pred vjazdom do priestorov auto umyvárne je povinný zaregistrovať sa u pracovníka čistiacej stanice v kancelárii.
  • Odovzdá pracovníkovi čist. s. CMR.
  • Vodič vozidla je povinný riadiť sa pokynmi obsluhy čist. stanice.
  • Vodič rešpektuje prísny zákaz fajčenia v kancelárii ako aj v priestoroch auto umyvárne a fajčí len na vyhradenom mieste označeným zóna fajčenia.
  • Vodič je povinný dodržiavať pri vjazde do čist. stanice najvyššiu dovolenú rýchlosť 10km/hod.
  • Vodič je povinný po vjazde do čistiacej stanice motorové vozidlo zabezpečiť proti pohybu.
  • Vodič je povinný po zaparkovaní do čistiacej stanice motorové vozidlo opustiť a zotrvať počas doby čistenia v kancelárii.
  • Pri chôdzi je vodič povinný dbať vyššej opatrnosti a tým zabrániť šmyknutiu.
  • Vodič je povinný dodržovať smer jazdy a spôsob jazdy a parkovať podľa dopravného značenia.
  • Vodič je povinný vypnúť chladiace agregáty.

J&P TANK WASH s.r.o.

Závodná 3,

821 06 Bratislava

 

 

GPS

N 48.1376415 E 17.1894196

 

tel./fax: +421 245 521 714

mobil:    +421 911 254 833

mobil:    +421 911 151 300

 

email: bratislava@tankwash.eu

Tank Wash s.r.o.

9. května 2067

413 01 Roudnice nad Labem

 

 

GPS

N 50.4208466 E 14.2268729

 

mobil: +420 602 354 091

mobil: +420 602 370 501

 

 

email: roudnice@tankwash.eu

Tank Wash sp. z o.o.

Wola Cicha 150,

36-060 Głogów Małopolski

v blízkosti mesta Rzeszów

 

GPS

N 50.1207231 E 21.9704808

 

mobil: +48 736 609 499

mobil: +48 606 400 422

 

 

email: rzeszow@tankwash.eu

(C) 2017 Copyright Firma Handlowa tank wash. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: Agencja Reklamowa ROXART